Endret: 30 jan 2019     Opprettet: 22 jan 2019

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Pynten borettslag avholdes torsdag 31. januar 2019 kl. 19.00 i Lambertseter kirke. Buss går fra Fryser'n ca. kl. 18.15 for de som har behov for det.

Til behandling foreligger:

 

1.       Konstituering

Valg av møteleder Godkjenning av de stemmeberettigede Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Godkjenning av møteinnkallingen

 

2.      Forslag

A) Forslag fra styret om utskiftning av porttelefonene

B) Forslag fra styret om utskiftning av vinduene

C) Forslag fra styret om opprettelse av byggekomité med honorar

 

For mer informasjon, se inkalling og vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2019

Tilbud porttelefoner 

Utskiftning av vinduer og verandadører

 

Vi ønsker alle beboere hjertelig velkommen!