13 apr 2019

VIKTIG! Rot i oppganger

Det er mye rot og søppel i fellesarealene, og vi vil minne om at det ikke er akseptabelt å etterlate søppel eller lagre gjenstander i bodarealer eller andre fellesarealer.  

29. og 30. april er det loft- og kjellerydding i borettslaget. Beboere skal selv rydde oppganger, loft og kjellere og bære ut eget avfall før henting. Dersom beboer har behov for hjelp må vedkommende likevel stille opp ved avhenting.

Alle gjenstander som står i gangen og under trapper skal plasseres i sykkel-/vognbod i forkant av loft- og kjellerryddingen. De skal også merkes med navn og årstall. Gjenstander som står igjen eller ikke er merket vil fjernes.

Det henvises forøvrig til husordensreglene:

Det er ikke tillatt å sette møbler, søppel, papp og rester etter trevirke etc. i kjeller/loft eller kjellerrom/loftsrom/ganger. Det henvises til brannforskriftene som klart setter grense for hva som kan lagres i slike rom. Hvis denne type lagring påvises, vil styret sørge for bortkjøring for beboers regning!

 

På forhånd takk!