Vinduene i høyblokka, Mellombølgen 143

Varsel

Etter tilbakemelding fra beboere og kontroll av enkelte leiligheter (utført av OBOS Prosjekt AS), er det er avdekket feil/mangler på flere av vinduene i høyblokka. I den forbindelse vil vi be samtlige om at:

-Vinduene IKKE vendes for vask eller lignende.

-Vinduene IKKE settes på full åpning for lufting

-Være obs på at vind/uvær kan føre til at vinduet åpnes, dersom barnesikring/stormkrok ikke fungerer.

Videre anbefales det at balkongdør eller vinduer inne på balkong benyttes til lufting.

Styret/OBOS Prosjekt AS er i gang med innhenting av priser for utskiftning av vinduene.

Mvh.

Styret – Pynten brl.