Historien bak aktivitetshuset Frysern

Pynten Borettslags eget aktivitetshus kalles "Frysern" og det er ikke uten grunn. Huset har vært viktig for Pynten Borettslag gjennom alle år, om enn på en annen måte enn i dag, og her kan du finne ut hvorfor det bærer dette navnet.

Historikk

Når Pynten Borettslag ble bygget og innflyttet i 1958-60, var regnskapet så bra at det ble rom for en slik bygning hvor det ble plassert 600 fryseboker med 100 liters kapasitet. På denne tiden var det ikke vanlig å ha egen fryseboks i leilighetene, og et slikt tiltak var et populært tiltak i borettslaget.

De første frysemaskiner gikk på amoniakk og rundt århundreskiftet ble denne form for frysing ikke tillatt. De gamle kjøleaggregatene ble byttet ut i 1995, og freon ble brukt i årene etter utskiftingen.

Oppussingen

Planer og søknad ble sendt inn for påbygg av frysern, slik at Pynten Borettslag skulle få bedre styrerom og kontor, enn det som ble brukt i kjelleren i Grusveien 16.Tillatelse fikk vi, men når vi gikk på bygningens bærekraftighet viste det seg at frysern sto på bare en halvstens mur, og vedtak ble gjort å nedlegge frysern i 2002.

Det var små protester på dette, og vaktmester og en i styret tok på seg å tømme alle boksene, og gjorde avtale om destruksjon av 2 tonn frukt/grønnsaker/fisk og kjøtt. Dette resulterte i 2 fulle tilhengerlass som ble sendt til Grønmo.

Vår allhåndverker og Kurt Aagaard satte i gang og begynte å rive innvendig panel og det var da en fikk se at dette var ett ”kort” hus, som ikke ville klare å bære seg selv en gang, uten at nye dragere ble montert i lengderetningen. Hele dette arbeidet ble utført delvis på dugnad, og av vaktmestrene og Arild Krosby. Teknisk assistanse fra Jan Lillejord kom også godt med, i form av målinger og andre byggtekniske utfordringer.

Det er mange å takke for at dette praktbygget kom i drift, og her kan en ihvertfall ikke glemme Ole og Anni Bjørnes som sto for det meste av innredning.

Nytt ventilasjonsanlegg og kjøkkendel med et 600 liters kjølehjørne ble anskaffet, og Ikea ble løsningen da møbler for 40 personer skulle anskaffes. Og moderne krav til toalett både for funksjonshemmede og vanlige brukere gjorde at dette også måtte på plass i huset.

Aktivitetshus

Huset har siden 2003 vært flittig i brukt til alle felles dugnader, og ved andre arrangementer hvor styret har hatt en finger med i spillet.

Torsdagsklubben arrangeres hver uke, og er et utrolig fint tiltak fra den gangen velferden var i drift på dette området.

Det kan nevnes at ut fra Torsdagsklubben har Stavganggruppa dukket opp, og i tillegg 60 Pluss, som er en idé fra Oslo idrettskrets som torsdagsklubben har videreført. Gruppa har deltatt på juletreåpninger for Oslo Kommune og kastet glans over dette og lignende arrangementer.

Frysern er en sosialt flott tiltak som binder mange eldre og yngre til felles turer og aktiviteter.

For Pynten Borettslag er dette en viktig del av fellesskapet som tidligere tider ga signaler at slik bør og skal det være i et fellesskap.