Utleievilkår og leiekontrakt

Dette reglement gjelder for alle som leier aktivitetshuset i Pynten Borettslag og er en del av leiekontrakten. Utleievilkårene og leiekontrakten finner du i PDF format nederst på denne siden.

Leietaker er forpliktet til å sette seg inn i hele reglementet før gjennomføring av arrangement. Ved mislighold kan borettslaget ved senere anledninger nekte person å leie lokalet, eventuelt kreve ekstra depositum før leieavtale inngås. Hvis arrangement må avlyses av årsaker som er borettslagets ansvar, refunderes kun forhåndsbetalt depositum og leiepris. Borettslaget påtar seg ikke ytterligere erstatningsansvar.

Pynten Borettslag står ikke ansvarlig for leietakers eiendeler eller gjenglemte ting. Leietaker er ansvarlig for at arrangement gjennomføres på en slik måte at lokalet og innventar ikke blir skadet. Leietaker er erstatningsansvarlig for svinn, skader og all utstyr som er forsvunnet i forbindelse med arrangement, også for tredjepart som har hatt tilgang til lokalet i leieperioden. Svinn, skader og manglende utstyr skal rapporteres samtidig med tilbakelevering av nøkkel.

All bruk av aktivitetshuset skal skje etter avtale med Pynten Borettslag. Ved flere leiesøknader for samme tidsrom vil andelseiere bli prioritert. For ukentlig fast leie, send forespørsel til styret i Pynten Borettslag.

DEPOSITUM OG NØKLER

Depositum er kr 1000,-

Leietaker må kontakte utleieansvarlig for å undertegne skriftlig leieavtale og betale depositum innen 14 dager etter bestilling. Etter endt leie leveres nøkkel tilbake samme sted senest første ordinære arbeidsdag etter leie. Hvis ansvarlig leietaker mister nøkkel, vil Pynten Borettslag kreve kr 500,- i erstatning.

Tilbakebetaling av depositum skjer normalt ved tilbakelevering av nøkkel dersom lokalet er tilfredsstillende ryddet og rengjort, og ingen skader på lokalet eller innventar kan påvises. Depositum kan tilbakeholdes hvis arrangement uteblir og leietaker ikke varsler om dette senest tre uker på forhånd.

ADKOMST OG PARKERING

Lokalet ligger i Pynten Borettslag i krysset Mellombølgen 60 og Grusveien 1. Via kollektivtransport tar det 1 min å gå fra Bergkrystallen

T-banestasjon (linje 4). Kommer man med bil, er det gratis parkering i gatene. Det er ikke lov å kjøre bil inn foran lokalet.

RØYKING

Det er ikke tillatt å røyke i lokalet. All røyking må skje utendørs. Sneiper skal ikke kastes på bakken, men stumpes i askebeger som senere tømmes.

SIKKERHET

Leietaker skal gjøre seg kjent med lokalets rømningsveier og brannslokningsapparat.

DYREHOLD

Det er ikke tillatt med dyrehold i lokalet.

MØBLERINGSPLAN

Det er mulig å gjøre endringer på møbleringsplanen, men vær forsiktig med både møblement og gulv. Eventuelle skader belastes leietaker.

Det er ikke lov å fjerne utsmykning som bilder, gardiner og andre faste installasjoner fra lokalet under arrangementet uten samtykke fra Pynten Borettslag. Hvis dette ikke overholdes, vil Pynten Borettslag kreve

kr 500,- for unødvendig slitasjeskade.

PROJEKTOR / LERRET / LYDANLEGG

Lokalet er utstyrt med topp moderne og brukervennlig lydanlegg, projektor og lerret. Lydanlegget har MP3-inngang (mini jack) for avspilling av musikk. Projektor har VGA med lyd og HDMI tilkobling. Det er ingen mikrofonmuligheter.

KJØKKENET

All tilgjengelig utstyr på kjøkkenet kan brukes av alle leietakere. Alt skal settes tilbake på riktig plass.

TOALETTER

Det er to toaletter i lokalet. Det ene er tilrettelagt for stellemulighet for spedbarn.

RENHOLD

Det er leietakers ansvar å rydde etter bruk.

Vask og rydding

• Oppvasken skal skylles og settes på kjøkkenbenk. Leietaker skal ikke utføre oppvask

• Stekeovn, mikrobølgeovn og kaffetrakter skal rengjøres etter bruk

• Kjøleskap skal tømmes

• Bord, stoler og benkeplater skal vaskes og tørkes av

• Stoler skal settes på bordene

• Gulv skal feies

• Alle møbler skal plasseres i henhold til møbleringsplan

• Alle lys inne og ute skal slåes av, vinduer lukkes og alle utvendige dører låses

• Oppkast og annen vesentlig tilgrising skal rengjøres av leietaker. Hvis ikke dette

gjøres vil leietaker bli fakturert for ekstraordinært renhold på kr 500,-

Søppel

• All søppel inne og utenfor lokalet (inkl. brukte bleier) skal fjernes og tømmes av leietaker. Borettslagets søppelhus kan brukes. Papir kan puttes i blå returcontainere ved Mellombølgen 60 og glass i glasscontainer ved Bergkrystallen T-banestasjon

STILLEREGLER

Aktiviteter i lokalet skal ikke være til sjenanse for naboene. Vis hensyn når det gjelder støy- nivå. Det skal være ro i lokalet fra kl 22.00 – 07.00 på hverdager og fra kl 01.00 – 09.00 på lørdager og søndager. Representanter for Pynten Borettslag kan avbryte arrangementet ved brudd på stilletid og depositum vil bli tilbakeholdt.

Lokalet skal være ryddet og låst ved leietidens utløp.

Utleievilkårene i PDF format finner du her

Leiekontrakten i PDF format finner du her