Leie / oppsigelse av ekstra bod

Hvis du ønker å leie en ekstra bod i borettslaget fyller du ut kontaktskjema så vil vi ta kontakt så fort vi kan.

For å leie ekstra bod, må du eie leilighet og bo i Pynten borettslag. Det er kun lov til å leie 1 bod per andelseier/ leilighet. Det er ikke lenger tillatt å betale for leie av bod kontant.

Ved overtagelse av ekstra bod må en skriftlig kontrakt undertegnes og det innbetales et administrasjonsgebyr til Obos etter deres satser. Ved evt. bytte av bod må det betales nytt sdministrasjonsgebyr. Prisen på leie av bod ligger et sted mellom kr. 75-500 per mnd. Hvis boden du leier holder til i en annen oppgang en du bor, må du i tillegg betale 150 kr for K-nøkkel til inngangsdøra.

RETNINGSLINJER FOR LEIE AV BOD

1. Den som skal leie bod må være bosatt i Pynten Borettslag. Det er ikke anledning til å leie mer enn én ekstra bod per leilighet/andelseier. Unntak kan skje hvis det er ledige boder. Men da kan også leie sies opp og oppsigelsen er saklig i tilfelle det kommer etterspørsel fra andre som ikke har leid ekstra bod. Framleie er ikke tillatt.

2. Ved salg av leilighet opphører leieforholdet. Man er selv nødt til å si opp boden skriftlig for at faktureringen skal opphøre. 

3. Tildeling av bod gjøres i henhold til venteliste.

4. Oppsigelsestid for bod er 1 kalendermåned. Oppsigelsestiden løper fra den 1 i neste måned.

5. Leie av bod belastes sammen med fellesutgifter og betales forskuddsvis for en måned om gangen.

6. Ved opphør av leieforholdet, skal leietaker tømme og rydde boden før overlevering til styret.

7. Leietaker er selv ansvarlig for anskaffelse av hengelås.

8. Det er forbudt å oppbevare eksplosiver eller ildsfarlige materialer som for eksempel propan eller bensin og mat i boden.

9. Leietaker er selv ansvarlig ved innbrudd eller andre skader. Innboet i boden dekkes ikke av borettslagets forsikringer.

10. Disse reglene er inntatt i egen kontrakt som leietaker og borettslaget må signere på. Underskrevet eksemplar oppbevares av borettslaget.

11. Styret forbeholder seg retten til å ta seg inn i en bod dersom tilsyn av borettslagets eiendom for eksempel rør gjør dette nødvendig. Styret vil i slike tilfelle alltid tilstrebe å kontakte leietaker først.