Velkommen til Pynten Borettslag

Velkommen til Pynten Borettslag sin offsielle hjemmeside og primære informasjonskanal. Her vil dere finne all informasjon som dere trenger som beboere i Pynten Borettslag, og informasjon til nye beboere og andre som ønsker å skaffe seg informasjon om vårt borettslag.

Vi i styret ønsker å kunne gi god informasjon til alle i Pynten og etterstreber å holde hjemmesiden oppdatert til enhver tid.